https://www.youtube.com/watch?v=oIti3epWErM

Zielone rozwiązania energetyczne dla biznesu

Jako niezależny producent energii odnawialnej Volta Polska oferuje wsparcie w przejściu na energię odnawialną dla lokalnych władz, producentów, firm handlowych, logistycznych i rolników.

Konsekwencja

Od fotowoltaicznych instalacji dachowych po farmy słoneczne. Volta Polska, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, może dostosować się do różnych potrzeb swoich klientów.

Stabilność finansowa

Dzięki partnerstwu z Group Volta oraz jej znaczącemu udziałowcowi Eiffel Investment Group, Volta Polska dysponuje bogatym I ugruntowanym doświadczeniem zdobytym przy budowie ponad stu farm energii odnawialnej.

Elastyczność

Dzięki rozwiązaniom szytym na miarę Volta Polska skupia się na budowaniu długoterminowych relacji ze swoimi partnerami technicznymi, wybieranymi na podstawie ich doświadczenia i wiedzy w zakresie energii odnawialnej.

Rozwiązania

My inwestujemy, Ty produkujesz zieloną energię

Długoterminowe inwestycje w instalacje fotowoltaiczne

Instalacje dachowe i elektrownie solarne na terenie zakładów

Rozwój, finansowanie, zarządzanie na dachach i terenach klientów

Farmy słoneczne i elektrownie solarne na niezagospodarowanych terenach

Rozwój i inwestycje w projekty farm solarnych

W przypadku pytań i propozycji