Rozwiązania

Volta Polska posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat całego łańcucha wartości projektów energetycznych. Jako niezależny producent energii, Volta Polska pełni rolę długoterminowego partnera swoich klientów, lokalnych władz i partnerów.

My inwestujemy, Ty produkujesz zieloną energię.

Volta Polska zajmuje się długoterminowymi inwestycjami w fotowoltaiczne instalacje dachowe, instalacje na dachach zacieniających parkingi samochodowe oraz w farmy solarne dla lokalnych władz , producentów, firm handlowych, logistycznych i rolników.

Volta jest niezależnym producentem energii, którym kieruje długoterminowa stabilność inwestycji. Po zakończeniu projektu przez Voltę, elektrownia słoneczna samodzielnie produkuje zieloną energię z albo bez podłączenia do sieci energetycznej.

Kluczowe korzyści dla klientów:

 • Możliwość uruchomienia produkcji zielonej energii bez kosztów inwestycji.
 • Długoterminowa stabilność cenowa zielonej energii.
 • Doświadczony zespół inwestycyjny z ponad 100 ukończonymi projektami solarnymi.

Volta Polska wspiera i dba o swoich klientów w przejściu na energię odnawialną poprzez inwestowanie i zapewnienie najbardziej stabilnych umów zarówno usługowych (Solar as a Service SaaS), jak i zakupowych (Corporate Power Purchase Agreement CPPA).

Modele wytwarzania energii odnawialnej na miejscu

1/ Leasing – fotowoltaika jako usługa

Opis

 • Systemy fotowoltaiczne można montować na dachach, na parkingach i na gruncie.
 • Profil poboru energii powinien być zgodny z profilem wytwarzania instalacji, aby umożliwić pełne zużycie energii na miejscu.
 • Energia wytworzona na miejscu nie jest wprowadzana do sieci.
 • Stała miesięczna opłata za leasing i obsługę/konserwację.

2/ PPA – linia bezpośrednia

Opis

 • Farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe mogą zostać zainstalowane na terenach rolniczych obok lokalizacji klienta (<3 km) przez firmę Volta.

 • Możliwość zaspokojenia dużego zapotrzebowania na zieloną energię z farm fotowoltaicznych lub wiatrowych (>10 GWh/rok).

 • Certyfikat Gwarancji Pochodzenia.

 • Arkusz pozabilansowy.

 • Płacisz za wyprodukowaną energię w MWh.

Modele wytwarzania energii odnawialnej poza lokalizacją odbiorcy

3/ Fizyczna lub wirtualna umowa PPA

Opis

 • Farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe są instalowane na gruntach rolnych w Polsce przez firmę Volta. 

 • Możliwość zaspokojenia dużego zapotrzebowania na zieloną energię z farm fotowoltaicznych lub wiatrowych (>10 GWh/rok).

 • Płatność według zużycia za MWh.

4/ Leasing Fotowoltaiki na farmie PV

Opis

 • Farmy fotowoltaiczne są instalowane na gruntach rolnych w Polsce przez firmę Volta.

 • Umowa koncesyjna i dystrybucyjna dla farmy PV jest na Klienta (NIP Klienta na liczniku farmy PV).

 • Stała miesięczna opłata za leasing i eksploatację/konserwację.

W przypadku pytań i propozycji