Rozwiązania

Volta Polska posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat całego łańcucha wartości projektów energetycznych. Jako niezależny producent energii, Volta Polska pełni rolę długoterminowego partnera swoich klientów, lokalnych władz i partnerów.

My inwestujemy, Ty produkujesz zieloną energię.

Volta Polska zajmuje się długoterminowymi inwestycjami w fotowoltaiczne instalacje dachowe, instalacje na dachach zacieniających parkingi samochodowe oraz w farmy solarne dla lokalnych władz , producentów, firm handlowych, logistycznych i rolników.

Volta jest niezależnym producentem energii, którym kieruje długoterminowa stabilność inwestycji. Po zakończeniu projektu przez Voltę, elektrownia słoneczna samodzielnie produkuje zieloną energię z albo bez podłączenia do sieci energetycznej.

Kluczowe korzyści dla klientów:

 • Możliwość uruchomienia produkcji zielonej energii bez kosztów inwestycji.
 • Długoterminowa stabilność cenowa zielonej energii.
 • Doświadczony zespół inwestycyjny z ponad 100 ukończonymi projektami solarnymi.

Volta Polska wspiera i dba o swoich klientów w przejściu na energię odnawialną poprzez inwestowanie i zapewnienie najbardziej stabilnych umów zarówno usługowych (Solar as a Service SaaS), jak i zakupowych (Corporate Power Purchase Agreement CPPA).

My inwestujemy, Ty produkujesz zieloną energię na Twoim dachu i posiadłości.

Volta Polska rozwija, finansuje, buduje i zarządza elektrowniami słonecznymi na dachach budynków klientów. Spółka finansuje konstrukcje instalacji dachowych i ewentualną renowację budynków, na których dachach ma powstać instalacja. Volta Polska inwestuje też w elektrownie słoneczne na parkingach samochodowych, parkach przemysłowych i w infrastrukturze publicznej.

Volta Polska przekazuje zieloną energię elektryczną wyprodukowaną przez farmę słoneczną właścicielowi obiektu na jego własny użytek na podstawie umowy zarówno usługowych (Solar as a Service SaaS), jak i zakupowych (Corporate Power Purchase Agreement (CPPA).

Volta Polska rozwija instalacje fotowoltaiczne o mocy wytwórczej pomiędzy 300kWc a 3MWc. Możliwych jest kilka modeli biznesowych i podejść.

Kluczowe korzyści dla właścicieli obiektów:

 • Zerowe ryzyko. Ryzyka związane z projektem, budową i działaniem są ponoszone przez Voltę.
 • Zerowe koszty. Volta finansuje inwestycję w pełni.
 • Właściciele obiektów mogą otrzymać certyfikaty i gwarancje pochodzenia.

My inwestujemy, Ty wytwarzasz zieloną energię na Twoim terenie

Volta Polska rozwija i inwestuje w projekty farm solarnych na terenach niezagospodarowanych, których produkcja energii wynosi od 3 do 50 MWc. Budując w oparciu o długoterminową stabilność, Volta staje się długoterminowym partnerem właścicieli obiektów i władz lokalnych.

Kluczowe korzyści dla właścicieli obiektów i lokalnych władz:

 • Zerowe ryzyko. Ryzyka związane z projektem, budową i działaniem są ponoszone przez Voltę.
 • Zerowe koszty. Volta finansuje inwestycję w pełni.
 • 25 do 30 lat gwarantowanej dzierżawy terenu dla właściciela.
 • Lokalne władze działają proaktywnie w procesie transformacji energetycznej.
 • Zabezpieczone duże ilości zielonej enegrii w gwarantowanej cenie dla odbiorców końcowych.

Dodatkowo, Grupa Volta posiada wiedzę ekspercką odnośnie projektów fotowoltaicznych łącznie z kwestią magazynowania energii, czego potwierdzeniem są działające elektrownie stworzone przez Voltę Grupa Volta rozwija elektrownie fotowoltaiczne wraz z bateriami magazynującymi energię, o potencjale produkcyjnym pomiędzy 1 a 5 MW. Ten sektor gospodarczy przynosi korzyści zarówno ekonomiczne jak i środowiskowe. Rozwija produkcję energii bez użycia węgla na wyselekcjonowanych terenach i przyczynia się do ich autonomii energetycznej, zastępując jednocześnie kosztowne konwencjonalne źródła energii, które pozostawiają duży ślad węglowy.

W przypadku pytań i propozycji