Nota prawna

Volta Polska Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 52A/10
00-490 Warsaw, Poland
NIP: 7011054339
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000148791
Kapitał zakładowy 1 350 000,00 zł.

Celem serwisu jest dostarczenie Państwu ogólnych informacji o naszej firmie, jej działalności oraz naszym sektorze działalności, w tym o wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do wglądu, modyfikacji, sprostowania i usunięcia wszelkich swoich danych osobowych, które mogą być wymienione na naszej stronie internetowej. Wszelkie zapytania prosimy kierować listownie lub e-mailem do VOLTA Polska.

Każdą prośbę o umieszczenie linku do tej strony należy najpierw zgłosić e-mailem na adres srauber@voltapolska.pl. Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia tego linku.

Linki hipertekstowe umieszczone w witrynie do innych witryn i/lub stron osobistych oraz ogólnie do wszystkich istniejących zasobów w Internecie nie oznaczają odpowiedzialności Volta Polska za zawarte w nich linki, ani za zmiany lub aktualizacje w nich wprowadzone.

Znak towarowy Volta Polska jest zarejestrowany i chroniony.

Poszczególne elementy strony internetowej (forma, układ, struktura, treść redakcyjna, zdjęcia projektów itp.) są chronione prawem do wzorów, prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i wizerunkiem i nie mogą być kopiowane ani imitowane w całości ani w całości. części, chyba że zostało to wyraźnie autoryzowane przez naszą firmę.

© – 2021 Volta Polska