Volta Polska

Firma

Volta Polska jest niezależnym producentem energii odnawialnej, który zajmuje się rozwijaniem, finansowaniem, budową i nadzorem fotowoltaicznych instalacji energetycznych, zarówno na terenach zakładów, czy firm jak i poza nimi.

Aktywa Grupy Volta są zarządzane w sposób odzwierciedlający jej długoterminową wizję i horyzont inwestycyjny. Grupa jest aktywna w całym łańcuchu wartości sektora fotowoltaiki.

Jakość i trwałość są dwoma głównymi filarami filozofii inwestycyjnej Volta.

Volta Polska działa w 3 głównych obszarach biznesowych:

Inwestycje
Volta Polska wspiera swoich klientów podczas ich energetycznej transformacji, poprzez inwestowanie i zapewnianie stabilnych umów, zarówno usługowych (Solar as a Service SaaS) jak i zakupowych (Corporate Power Purchase Agreement CPPA).
Fotowoltaiczne instalacje dachowe i elektrownie słoneczne
na terenie obiektów dla lokalnych władz, producentów, firm handlowych, logistycznych i rolników.
Farmy słoneczne i elektrownie fotowoltaiczne na terenach niezagospodarowanych
Projekty na terenach niezagospodarowanych i poprzemysłowych z możliwością magazynowania energii lub bez.

Istotni akcjonariusze

Volta Polska jest własnością Grupy Volta oraz dwóch lokalnych partnerów: Antoine Mocachen i Stéphane Rauber, wykorzystujących swoje wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu projektów na dużą skalę w ramach pierwszoligowych korporacji. Grupa Volta zarządza obecnie ponad 100 instalacjami fotowoltaicznymi. Dzięki wsparciu dużej sieci deweloperów i lokalnych partnerów, Grupa Volta jest w trakcie rozwijania portfolia nowych projektów.

Grupa Volta jest wspierana przez fundusz Eiffel Essential. Volta jest pierwszą inwestycją tego funduszu który został utworzony w roku 2021 przez The Eiffel Investment Group.

Zarząd spółki

Stéphane Rauber

Dyrektor zarządzający i współzałożyciel
linkedin

srauber@voltapolska.pl
+48 690 647 106

Antoine Mocachen

Prezes zarządu i współzałożyciel
linkedin

amocachen@voltapolska.pl
+48 515 348 929

W przypadku pytań i propozycji