Volta Polska

Firma

Volta Polska jest niezależnym producentem energii odnawialnej, który zajmuje się rozwijaniem, finansowaniem, budową i nadzorem fotowoltaicznych instalacji energetycznych, zarówno na terenach zakładów, czy firm jak i poza nimi.

Aktywa Grupy Volta są zarządzane w sposób odzwierciedlający jej długoterminową wizję i horyzont inwestycyjny. Grupa jest aktywna w całym łańcuchu wartości sektora fotowoltaiki.

Jakość i trwałość są dwoma głównymi filarami filozofii inwestycyjnej Volta.

Volta Polska działa w 3 głównych obszarach biznesowych:

Doradztwo

Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w zakresie instalacji energii odnawialnej oznacza, że możemy doradzić idealne rozwiązanie dla Państwa firmy. Volta przeprowadza techniczną ocenę możliwości instalacji na miejscu i poza nim.

Inwestycja

Dzięki doświadczeniu Grupy, Volta ustala optymalne finansowanie dostosowane do specyfiki każdego projektu. Volta inwestuje w każdą instalację energii odnawialnej, aby zapewnić zieloną energię swoim klientom w modelach on-site i off-site.

Rozwój i konserwacja

Volta zajmuje się wszystkimi etapami rozwoju we współpracy z właścicielami terenów, władzami lokalnymi/ środowiskowymi oraz operatorami usług dystrybucyjnych. Zarządza budową instalacji i jest odpowiedzialna za jej eksploatację/konserwację.

PV On-site

Farmy fotowoltaiczne zainstalowane na dachach, na parkingach i na gruntach.

PV Off-site

Farmy fotowoltaiczne zainstalowane na gruntach rolnych.

Farma wiatrowa

Farmy wiatrowe zainstalowane na gruntach rolnych.

Magazyn Energii

Systemy magazynowania energii zainstalowane obok farm fotowoltaicznych i/lub farm wiatrowych.

Istotni akcjonariusze

Volta Polska jest własnością Grupy Volta oraz dwóch lokalnych partnerów: Antoine Mocachen i Stéphane Rauber, wykorzystujących swoje wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu projektów na dużą skalę w ramach pierwszoligowych korporacji. Grupa Volta zarządza obecnie ponad 100 instalacjami fotowoltaicznymi. Dzięki wsparciu dużej sieci deweloperów i lokalnych partnerów, Grupa Volta jest w trakcie rozwijania portfolia nowych projektów.

Grupa Volta jest wspierana przez fundusz Eiffel Essential. Volta jest pierwszą inwestycją tego funduszu który został utworzony w roku 2021 przez The Eiffel Investment Group.

Zarząd spółki

Stéphane Rauber

Prezes Zarządu
linkedin

srauber@voltapolska.pl
+48 690 647 106

Antoine Mocachen

Wiceprezes Zarządu
linkedin

amocachen@voltapolska.pl
+48 515 348 929

W przypadku pytań i propozycji